Fyrsta bindið í ritröðinni Stjórnarráð Íslands: 1964-2004 nefnist Skipulag og starfshættir, og eru aðalhöfundar þess Ásmundur Helgason lögfræðingur og Ómar H. Kristmundsson stjórnsýslufræðingur; auk þeirra eiga Gunnar Helgi Kristinsson, Kristjana Kristinsdóttir, Ingibjörg Sverrisdóttir og Sumarliði R. Ísleifsson kafla í bindinu.

Hér er rakin þróun Stjórnarráðsins frá stofnun þess og fram til 1969 þegar ný lög voru sett um Stjórnarráðið. Þá eru raktar breytingar sem síðan hafa orðið á skipulagi Stjórnarráðsins sem og á hugmyndum um hlutverk þess.

Gefið er yfirlit yfir sögu allra ráðuneyta, gerð grein fyrir hlut Stjórnarráðsins í laga- og reglusetningu sem og hvernig eftirliti Alþingis með starfsemi framkvæmdavaldsins hefur breyst á tímabilinu.